Prijzen

DigiDef is transparant en eerlijk over prijzen, er worden nooit kosten gemaakt zonder toestemming vooraf van de opdrachtever.

Honorarium

Het honorarium bedraagt op uurbasis € 185 exclusief 21% BTW, reiskosten en kosten aan derden.

Gratis kennismaking

Een eerste kennismaking en beknopte analyse is altijd gratis. Pas na toestemming vooraf worden er kosten in rekening gebracht.