Voor privé detectives

Bij het doen van detectivewerk is DigiDef beschikbaar om te asissteren bij digitale zaken.

Bewijsvoering

In Nederland verschillen de eisen aan bewijsvoering tussen civiel- en strafrecht. De civiele rechter mag alles gebruiken wat hem onder ogen komt, met weinig wettelijke restricties over vorm en levering. Het strafrecht heeft strengere regels over het gebruik van bewijs waarbij bewijs wettig moet zijn verkregen en niet via illegale taps of door verboden dwang.

DigiDef is in staat te werken binnen juridische kaders die vooraf afgesproken zijn.

Getuige-deskundige

DigiDef is beschikbaar als getuige-deskundige om uitleg te verschaffen over logboeken en andere digitale aanwijzingen.